19 maja, 2020

Najciekawszym i najpiękniejszym cudem przyrody na Jukatanie w Meksyku są krasowe formy wyrzeźbione w wapiennym podłożu skalnym półwyspu – cenoty. Te ciągnące się kilometrami systemy jaskiń wypeł...